ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

De Stichting New Life Christian Center Maranatha heeft de ANBI status. Dit houdt in dat de Belastingdienst ons als een instelling met een algemeen nut erkend. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden.

Door de ANBI-status zijn Giften gedaan aan onze stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dus goed voor een belastingvoordeel. Voor nadere informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met onze financiële administratie of de penningmeester

ANBI GEGEVENS

Naam instelling: Stichting New Life Christian Center Maranatha
RSIN: 814915632
KVK Nummer: 27270742
Contactgegevens: Lau Mazirellaan 187 | 2525ZM | Den Haag (Postadres)
Telefoon: 0624255294
E-mail: newlifechristiancenter@gmail.com
Bankgegevens: NL 58 ABNA 0455 8577 09

t.n.v. New Life Christan Center

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin des woords.

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit: ►M. Campos Borges | Voorzitter ►G. Rodrigues da Conceição Borges | Penningmeester ►E. G. Martina | Secretaris

BELEIDSPLAN

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ► het organiseren van samenkomsten, Bijbelstudie, evangelisatieprojecten, workshops, seminars en jeugddiensten. ► Het helpen van mensen die in nood zijn zoals Jezus ons geleerd heeft en het helpen van mensen die verslaafd zijn en die bevrijd willen worden door de kracht van Jezus Christus. ► Het helpen van zendelingen in het buitenland die het evangelie verkondigen.

BELONINGSBELEID

New Life heeft een aantal medewerkers in loondienst. Bepaalde activiteiten, zoals Pastorale werk vragen ook een full time invulling. Om die reden hebben wij 5 medewerkers in dienst. Beloningen worden in overleg en samenspraak met het bestuur vastgesteld, waarbij gekeken wordt naar de aard, inhoud en zwaarte van de functie.

financieel overzicht

Bijgaand treft u ons financieel overzicht aan met toelichting: